Choď na obsah Choď na menu
 


ZŠ - Spišská Stará Ves

 

Stredná poľnohospodárska škola Kežmarok, odbor agropodnikanie, zameranie poľnohospodársky manažment

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita  v Nitre,

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

študijný odbor: všeobecné poľnohospodárstvo,

1. stupeň vysokoškolského vzdelania - ukončené štátnou skúškou,

akademický titul bakalár (Bc.)

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

študijný program: genetické technológie v agrobiológii v rámci medziodborového štúdia v kombinácii študijného odboru živočíšna produkcia a študijného odboru rastlinná produkcia

2. stupeň vysokoškolského vzdelania - ukončené štátnou skúškou

akademický titul inžinier (Ing.)

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

študijný program: všeobecná živočíšna produkcia - PhD student

2007 - 2010, akademický titul, Ph.D.

študoval som  všeobecnú zootechniku a biodiverzitu u prof. Ing. O. Kadlečíka, CSc.

Hlavné témy študia a dizertačnej práce - popis genetickej diverzity ohrozených plemien hospodárskych zvierat a manažment populácií  na základe ukazovatelov odvodených od spoločného predka a pravdepodobnosti pôvodu génu.

2010 -

vedecký pracovník VUZV, oddelenie genetiky a šlachtenia zvierat, ČR